Disclaimer

Disclaimer

 

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

‘Smappee’: Smappee NV (Naamloze Vennootschap) met zetel te Evolis 100, B 8500 KORTRIJK, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0849.366.642.
'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Smappee in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten, in dit geval – maar niet limitatief beperkt tot – het energieproduct ‘smappee’, bestaande uit hardwarematige componenten, softwarematige componenten, websites en webservices. Smappee kent haar eigen licentievoorwaarden (EULA).

1. Wat is een disclaimer?

Smappee vindt correcte informatie erg belangrijk. We verstoppen ons niet achter juridisch jargon. We willen daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring.

2. Wat mag ik verwachten van de Smappee Producten?

Je mag dan ook verwachten van Smappee dat de beschikbare informatie (teksten, beelden, promoties, producten, documenten, links, code) actueel en betrouwbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen de documenten als algemene informatie.

Hoewel Smappee alles in het werkt stelt om de juistheid van haar Producten en website te verzekeren, en hiervoor alle redelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie.
Dat omvat, in het bijzonder, alle meetresultaten, verbruiksindicaties, prijsindicaties en real-time signalisatie.

3. Ik heb een fout of onvolledigheid in het Smappee-product of website opgemerkt!

Smappee zal, na een eventuele melding van incorrecte gegevens, binnen de snelst mogelijke periode passende wijzigingen of correcties aanbrengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie verwijderen. De Gebruiker die de foutieve gegevens aan het licht bracht, krijgt hiervan melding.

Heb je zelf foutieve of onvolledige gegevens gezien? Mail naar support@smappee.com. We waarderen jouw hulp!

4. Rust er intellectuele eigendom op de website, teksten, beelden, documenten en/of code?

Op alle aangeboden informatie (Smappee-product, webshop, …), in welke vorm dan ook (tekst, beelden, merknamen, logo’s, promoties, producten, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van Smappee. Ook andere intellectuele eigendomsrechten kunnen van toepassing zijn.

5. Kan ik het Smappee-logo gebruiken?
Onder intellectuele eigendomsrechten worden tevens verstaan merkrechten zoals Benelux- en Europese depots ( Europees merk “Smappee” met nummer: 011856358 ), tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Je kan niet zomaar het logo of de naam van Smappee gebruiken. Wil je (schriftelijke) toestemming bekomen, dan dien je contact met ons op te nemen (zie titel 1). Op Smappee (software en hardwarematig) rust een aparte gebruikslicentie. Neem deze zeker zorgvuldig door.

6. Wat met links naar andere sites of apps in de Smappee website?

URL’s (of links) die worden opgenomen in de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Smappee, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.

 

Laatste aanpassing: 31/10/2013.

 


© 2013 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

  Loading...
Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op deze site ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.
x