Smappee and Enaio

Zwitserland zal zich de komende jaren meer gaan richten op de productie van duurzame energie. In een bindend referendum keurde 58,2 procent van de bevolking het regeringsplan 'Energiestrategie 2050' goed, voor een groenere energievoorziening. De productie van hernieuwbare energie zal verviervoudigd worden en tegen 2035 moet elke Zwitser zijn energieverbruik met de helft verminderen. De vraag naar zonnepanelen stijgt dan ook enorm. Veel installateurs, zoals Enaio, komen nu met totaaloplossingen. Enaio gaat na welk systeem het beste past bij de klant, ziet toe op een goede werking van de installatie en financiert, verzekert en installeert de zonnepanelen. De klant hoeft zich nergens zorgen over te maken. Hij betaalt Enaio een paar jaar lang voor de zonne-energie die hij verbruikt. De opgewekte stroom kost minder dan de grijze stroom van het net, en tegelijkertijd ligt de prijs hoger dan de prijs die Enaio zou krijgen als de consument de opgewekte energie in het stroomnet zou injecteren. Op deze manier betaalt de consument voor de installatie. Enaio van zijn kant verdient de gemaakte investering terug. Bovendien is het verbruik in balans met de geproduceerde hernieuwbare energie, wat resulteert in minder CO2-uitstoot. Om potentiële kopers te overtuigen van het besparingspotentieel, te bepalen welke installatie het beste past bij de klant en alles nauwkeurig te factureren maakt Enaio gebruik van Smappee Solar.

Energieverbruik en energieproductie in balans.
Smappee Solar meet nauwkeurig hoeveel energie je produceert en verbruikt, in real time en voor ieder apparaat afzonderlijk. Je ziet hoeveel je verbruik je kost in kWh en in de lokale munteenheid, per dag, per maand en per jaar. Al die gegevens kun je eenvoudig aflezen in de Smappee-app. Je ziet waar de energievreters zitten en kunt toestellen uitschakelen die stand-by staan. Je past je gedrag aan, zodat je energieverbruik en je energieproductie met elkaar in evenwicht zijn. Zo word je als consument CO2-neutraal! Enaio installeert Smappee Solar in de woning van geïnteresseerde potentiële klanten. Na enkele maanden stelt het bedrijf een rapport op met daarin het besparingspotentieel van een installatie met zonnepanelen. Als de klant het voorstel accepteert, zal Smappee Solar meten hoeveel zonne-energie er wordt geproduceerd. Enaio kan de verbruikte stroom dan nauwkeurig factureren en meten hoeveel energie de zonnepanelen produceren. Ook de klanten hebben toegang tot de Smappee-app. Op de manier kunnen ze voortdurend hun energieverbruik en energie-productie aflezen (en in evenwicht houden). Ze kunnen ook de facturen controleren die Enaio stuurt.


Smappee and Enaio

Partner. Enaio
Land. Zwitserland
Sector. PV en zonnepanelen

Profiel.
Enaio en zijn partnerplatform ontwikkelen voor kun klanten totaaloplossingen voor zonne-energie. De onderneming maakt het de klant gemakkelijk: op basis van het energieverbruik bepaalt het bedrijf welke zonne-installatie het meest geschikt is. Enaio financiert, installeert, verzekert en onderhoudt het systeem. Als een potentiële klant interesse toont, zal Enaio eerst diens verbruiksmodel bepalen. De klant kan zien wat hij kan besparen als hij zonnepanelen installeert. Wanneer de klant het aanbod accepteert, least hij de installatie. De klant betaalt Enaio een aantal jaar voor de gebruikte zonne-energie. Na die tijd wordt hij eigenaar van de zonnepanelen en van de zonne-energie die deze produceren. 

De uitdaging.
Om nauwkeurig het energieverbruik en de oppervlakte van de zonnepanelen te kunnen bepalen, moet Enaio het energieverbruik van de potentiële klant correct kunnen meten. Enaio moet ook kunnen bepalen welke besparingen de klant kan realiseren door zijn energieverbruik te veranderen en zonnepanelen te installeren. En als de panelen eenmaal geïnstalleerd zijn, moet Enaio de klant een correcte factuur kunnen sturen. Het bedrijf heeft daarom behoefte aan een gebruiksvriendelijk en transparant instrument om te meten hoeveel zonne-energie er precies werd geproduceerd.

De oplossing.
Smappee Solar monitort het energieverbruik en de energieproductie van potentiële klanten. Na enkele maanden stuurt Enaio hun een offerte voor de fotovoltaïsche installatie die het beste aansluit bij hun situatie, en een overzicht van de besparingen die ze kunnen realiseren. Als de klant overtuigd is, blijft de Smappee in de woning van de klant. Enaio staat vervolgens in voor de hele installatieprocedure. Enaio heeft toegang tot de gegevens van de Smappee. Op die manier kan het bedrijf controleren hoeveel energie werd geproduceerd, een correcte factuur sturen en zien of de meter onderhouden moet worden. Ook de klant heeft toegang tot de gegevens van Smappee, zodat hij op ieder moment zijn energieverbruik en energieproductie kan aflezen. De gegevens laten ook zien of de factuur die hij ontvangt, correct is.  

Resultaten.
- Je kunt je energieverbruik en energieproductie met elkaar in evenwicht brengen, zodat je CO2-neutraal bent.
- De app geeft doorlopend realtimegegevens – voor een duurzame gedragsverandering.
- Smappee geeft Enaio de 'voet tussen de deur' om zonnepanelen te verkopen.
- Correcte facturatie dankzij nauwkeurige metingen.

     Waarom Smappee?

     - Eenvoudig te installeren – je verliest geen tijd.
     - Zeer nauwkeurige metingen vergeleken met andere systemen.
     - Toekomstgericht.
     - Gebruiksvriendelijke app, makkelijk voor de klant.
     - Eén enkel instrument meet energieverbruik en zonne-energie.