Slimme energiemeters moeten inzicht bieden in actueel energieverbruik en bijbehorende kosten. Alleen dan zullen ze aanzetten tot energie besparing. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt alleen dat de slimme meters van energieleveranciers vaak geen actueel overzicht bieden. Zonde, want technologisch zou het allang gerealiseerd kunnen worden.

Belangenvereniging Vereniging Eigen Huis (VEH) roept energieleveranciers op om slimme energiemeters te verbeteren. Ze deden onderzoek onder 4.400 consumenten en het blijkt dat veel slimme meters te weinig inzicht geven in energieverbruik. De meters zijn onduidelijk en tweemaandelijkse overzichten via de post, die overigens bij wet verplicht zijn, worden niet ontvangen. Dat leidt ertoe dat veel slimme meters niet aanzetten tot besparing, zo schrijft VEH.

Actueel inzicht via Smappee app

Tevreden met behaalde resultaten

De slimme meters die energieleveranciers inzetten, kunnen inderdaad beter. Dat wil alleen niet zeggen dat we niet tevreden mogen zijn met de resultaten die tot nu toe bereikt zijn. De helft van de ruim vierduizend consumenten die de vereniging ondervroeg, heeft door inzicht in energieverbruik het verbruik kunnen verminderen. Liever zien we natuurlijk dat alle consumenten hun energieverbruik verminderen door inzicht, maar vijftig procent is een goed uitgangspunt.

Het is zeker een goed uitgangspunt als je bedenkt dat lang niet alle gebruikers snappen wat op het scherm van de slimme meter te zien is, of een tweemaandelijks verbruikskostenoverzicht ontvangen. Op dat vlak kunnen slimme meters zeker beter. Zo kunnen gebruikers van de Smappee Energiemonitor in een app gewoon realtime het verbruik volgen en bekijken welke kosten daaraan verbonden zijn. Hoezo, tweemaandelijks? Een groot deel van onze gebruikers willen direct inzicht!

Eigen onderzoek

Om de resultaten van onze monitor en bijhorende app te verbeteren, doen we regelmatig onderzoek naar de ervaringen van onze gebruikers. Wat blijkt uit een recente bevraging bij 600 gebruikers ? De belangrijkste reden waarom de gebruikers onze energiemonitor hebben, is inderdaad om overal en altijd inzicht te krijgen in het energieverbruik en bijbehorende kosten. Tachtig procent zegt dan ook door het inzicht veel bewuster om te gaan met energieverbruik.

Als de slimme meters van de energieleveranciers het inzicht in actueel gebruik en bijbehorende kosten nog niet bieden, dan lopen ze onnodig ver achter. De nalatigheid van de energieleveranciers om dit inzicht te bieden aan hun klanten, leidt ertoe dat gebruikers zich niet bewust zijn van de hoeveelheid energie die ze gebruiken. Dat leidt er dan weer toe dat gebruikers hun gedrag niet kunnen aanpassen, omdat ze geen idee hebben hoeveel invloed een bepaalde verandering kan hebben.

Slimme meters kunnen inderdaad slimmer

Door ons onderzoek zien we dat de houding van consumenten tegenover energieverbruik én het gedrag van de gebruikers is veranderd. Bijna zestig procent zegt dat ze bewuster omgaan met energie, bijna vijftig procent zet zijn apparaten vaker uit en ruim veertig procent zegt lampen eerder uit te doen als ze een ruimte verlaten. Dertig procent van onze gebruikers ziet hele tastbare resultaten terug op hun energierekening: de kosten zijn gedaald.

We zijn het dus eens met de VEH: slimme meters kunnen inderdaad slimmer. Vooral door meer inzicht te bieden, iets wat technologisch gezien allang gerealiseerd had kunnen worden, wordt de gebruikservaring verbeterd, de energierekening verlaagd en zo op de lange termijn het meeste opgeleverd voor het milieu.