Waarom je providerkeuze cruciaal is voor laadpas én laadpaal.

De beslissing is gevallen: je schakelt over op elektrisch rijden. Dat is uiteraard prima, maar de keuzestress is nog niet helemaal van de baan. Al snel werpen zich nieuwe pertinente vragen op zoals ‘Bestaat er een universele laadpas om overal te kunnen laden?’ of ‘Hoe worden laadbeurten aan openbare laadpalen exact verrekend?’ Bovendien opent zich op hetzelfde moment een wereld van compleet nieuwe maar belangrijke afkortingen, zoals eMSP en CPO. Voor nieuwe gebruikers ontstaat zo al gauw een kluwen van nieuwe termen en bijhorende onduidelijkheid.

Voor bestuurders van elektrische wagens gaat de aandacht in eerste instantie naar de keuze van het voertuig en de installatie voor het thuislaadnetwerk. De providerkeuze voor hun laadpas komt pas in de volgende fase aan bod. Toch is een kwalitatieve provider een absoluut breekpunt om het elektrisch rijden op wieltjes te laten lopen.

eMSP maakt laden eenvoudig.

De aanbieders van laadpassen worden E-Mobility Service Providers genoemd, of kortweg eMSP. De eMSP biedt via haar platform toegang tot oplaadpunten binnen het eigen netwerk via een laadpas of app, zorgt voor de correcte facturatie, verzorgt aanvullende diensten en faciliteert de toegang tot andere netwerken.

Zeker dat laatste is een niet te onderschatten aandachtspunt. In tegenstelling tot de brandstofprijs in de standaard tankstations, staat er meestal geen prijs per kWh vermeld op een elektrisch laadpunt. Ook de verwachte laadtijd is moeilijk in te schatten omdat deze typisch vaker niét dan wel meegegeven wordt. Het is -tot de maandafrekening in de bus valt- gissen naar de exacte kosten. Een kwalitatieve eMSP zal de gebruiker de nodige transparantie geven over de exacte kostprijs en karakteristieken van een laadbeurt.

De providerkeuze heeft met andere woorden een rechtstreekse invloed op de efficiënte inzet van je elektrische wagen. Dat geldt niet enkel voor de correcte financiële afhandeling van je laadbeurten en de abonnementskosten, maar ook voor de grootte van het netwerk met laadstations en het niveau van de dienstverlening. Een kwalitatieve provider gaat verder dan de pure facturatie van laadbeurten maar geeft bijvoorbeeld via analyses, apps en realtime dashboards ook inzicht in je rijgedrag, energieverbruik en oplaadpatronen. Met deze inzichten kan je vervolgens je eigen rij- en laadpatroon optimaliseren.

Diverse formules.

De prijs en aangeboden formules van de verschillende eMSP’s kunnen grondig verschillen. Zo kan er gewerkt worden met een vast abonnementstarief of met een vaste marge bovenop het tarief dat de uitbater van de laadpaal aanrekent. Omdat deze laatste tarieven op hun beurt zeer divers zijn kan het eindbedrag voor een laadbeurt aan een (semi-)openbare laadpaal aanzienlijke verschillen vertonen. Het loont zeker de moeite om dit te analyseren in het licht van je eigen rijpatroon.

CPO beheert uw laadstation.

Een eMSP faciliteert het gebruik van de laadpalen voor de gebruiker, maar ook de eigenaar of uitbater van een laadstation kan zich laten bijstaan om zijn laadpaal te exploiteren. In dit geval spreken we over een Charge Point Operator of CPO.

Net zoals bij de eMSP zien we opnieuw een breed palet aan mogelijke diensten die de CPO op zich kan nemen, met zowel een technische als commerciële insteek:
• het plaatsen van de laadpalen;
• het onderhoud en herstel van de laadpalen;
• de facturatie en betaling van de laadbeurten door derden;
• het aangepast afrekenen van de laadbeurten van de eigenaar;
• de laadpaal toegankelijk maken voor externe eMSP’s.

De CPO’s bepalen het tarief van de laadpaal voor andere gebruikers en geven deze door aan de eMSP van de gebruiker. De prijszetting kan op meerdere manieren verlopen. Sommige CPO’s werken met een tarief volgens de afgenomen stroom of de laadtijd, andere starten vanaf een vast bedrag per laadbeurt met een extra toeslag volgens de afgenomen stroom of de laadtijd.

Standaardisering betekent win-win.

CPO’s kunnen de tarieven, laadeigenschappen en -status van hun laadstations in realtime delen via gestandaardiseerde protocollen zoals OCPI (Open Charge Point Interface). Deze openheid liet een tijd op zich wachten, maar is voor de CPO’s en de eMSP’s een duidelijke win-win situatie. De eMSP’s kunnen hun klanten een veel bredere laadinfrastructuur aanbieden dan enkel de laadpunten uit het eigen netwerk. De CPO’s kunnen de laadpalen van hun klanten door een breder publiek laten gebruiken en zo de eigen winst en die van de laadpaaleigenaar vergroten.

Ook voor de gebruiker van het laadpunt is het voordelig, want dankzij de samenwerking tussen zijn eMSP en de CPO van het laadpunt, weet hij op voorhand exact wat de gehanteerde tarieven zijn bij de gekozen laadfaciliteit. Door de samenwerking van eMSP en CPO is het voor gebruikers bovendien niet nodig om met meerdere laadpassen te werken. Voor uitbaters van laadpalen tot slot is het handig dat alle laadacties -van eender welke eMSP- overzichtelijk getoond en afgehandeld worden.

Zowel bij de keuze van de eMSP als de CPO zijn er meerdere factoren die de prijs bepalen. Er is bij beide providertypes ook een zeer grote diversiteit aan mogelijkheden en formules. Smappee biedt zowel CPO als eMSP diensten aan. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!

Kom meer te weten over elektrisch rijden en volg deze 6 tips om bij te dragen tot de energietransitie met groen laden.

© Smappee. Alle rechten voorbehouden.