Ga naar de inhoud

Smappee laadpalen helpen Enerdo met kostenefficiënt energiebeheer

Hoe verenig je een optimaal energieverbruik binnen je onderneming met de verzuchtingen van je medewerkers die volledig elektrisch rijden? Dankzij Smappee-technologie slagen ze er bij Enerdo in om die complexe puzzel elke dag opnieuw met de grootste zorgvuldigheid te leggen. De gebruiksvriendelijke app en het intelligente dashboard waken erover dat de stroomfactuur van het Limburgse bedrijf zeer behapbaar blijft.

Als het van Enerdo afhangt, mogen we de lat van onze energieambities nog wat hoger leggen dan iedereen nu al doet. “We zijn een studiebureau voor duurzaamheid & energie in de bouw”, verduidelijkt hr-verantwoordelijke Sara Jans. “Vanuit onze kernactiviteiten nemen we vanzelfsprekend ook het energetisch aspect van onze projecten minutieus onder de loep. Daarbij mikken we in eerste instantie op energieneutraliteit en in een volgende fase zelfs op een energiepositieve wereld. Dat kan door het energieverbruik in elk gebouw erg gedetailleerd in kaart te brengen, de beste mogelijkheden voor energieopwekking te zoeken en te streven naar een zo groot mogelijke circulariteitsgraad van materialen.”

Sinds 2022 gaat zaakvoerder Maarten Ooms zelfs nog een stapje verder. “Met zusterbedrijf Moonfish zullen we nog meer datagericht werken om de verduurzaming en optimalisatie van de bedrijfs- en productieprocessen bij onze klanten na te streven. Enerdo en Moonfish werken volledig autonoom, dankzij de wederzijdse knowhow is er ook een mooie synergie mogelijk”, getuigt Sara.

Uitbreiding laadinfrastructuur

Als je vanuit je corebusiness streeft naar energetisch optimale gebouwen, doe je er goed aan zelf het voorbeeld te geven. “Op het dak van ons gebouw zijn uiteraard zonnepanelen geïnstalleerd, maar in 2020 beseften we dat dit op termijn niet zou volstaan qua inspanningen. Daarom zijn we een jaar later begonnen met de vergroening van ons wagenpark. We beslisten de hybride stap over te slaan en meteen in volledig elektrische wagens te investeren. Dit samen met de aankoop van 100% groene stroom maakt dat we een grote CO2-besparing kunnen verwezenlijken. Aanvankelijk beschikten we over twee laadpunten, maar toekomstgericht was dat onvoldoende. Daarom begonnen we twee jaar geleden de markt te verkennen om onze laadinfrastructuur gevoelig uit te breiden.”

Tijdens dit zoektraject kwam Enerdo bij Isola terecht. “Wij zijn een onderneming uit Tongeren, die zich aanvankelijk focuste op vloerisolatie, -verwarming, -chape en -afwerking”, verklaart technisch-commercieel adviseur Jan Dergent. “Door de overname van BSX, dat intussen BS Comfort heet, is ons dienstenaanbod verrijkt met de installatie van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpunten. In die hoedanigheid bieden we diverse merken aan, waarbij Smappee intussen tot onze belangrijkste leverancier van laadinfrastructuur is uitgegroeid. Dat komt hoofdzakelijk omdat we rotsvast geloven in de intelligentie van hun oplossingen.”

“De grootste kracht van het systeem is de permanente en erg gedetailleerde monitoring.”

Sara Jans, hr-verantwoordelijke Enerdo

Gedetailleerde monitoring

Bij Enerdo hakten ze dan ook snel de knoop door om voluit voor Smappee-systemen te kiezen. Isola installeerde begin november 2021 tien connectoren, netjes verdeeld over vijf EV Base laadpalen, van de Harelbeekse producent. “De grootste kracht van het systeem is de permanente en erg gedetailleerde monitoring.”, vervolgt Sara Jans. “Op elk moment meet de Smappee-technologie het beschikbare vermogen op het net én de hoeveelheid zonne-energie die we opwekken. Omdat de zonnepanelen niet voldoende energie leveren om én de energiebehoefte van het gebouw én die van de wagens af te dekken, hebben we die netstroom wel nodig.”

“Daarbij houden we sterk rekening met de dynamische stroomtarieven”, duidt Emile Bekaert, key account manager bij Smappee. “Is er bijvoorbeeld geen zonne-energie beschikbaar, maar staat er wel veel wind, heeft dat onmiddellijk effect op het stroomtarief en gaan we daar heel flexibel mee om. Tegelijk toetsen we het beschikbare vermogen af aan de vraag van de klant. Zo bekijken we bijvoorbeeld welke grootverbruikers (airconditioning, ventilatie, regenwaterpomp…) actief zijn. Via ‘load balancing’ verdelen we het aanwezige vermogen netjes onder die toestellen en onder de laadpunten.”

App

Ook dat laatste verloopt erg uitgekiend. “Het laden van de wagens gebeurt grotendeels op onze bedrijfssite”, pikt Sara Jans in. “Elk van onze mensen die elektrisch rijdt, heeft op zijn smartphone de Smappee-app. ’s Morgens scannen ze daarmee de QR-code op het laadpunt en geven ze vervolgens op de app in hoeveel kilometers ze die dag nog moeten rijden en wanneer ze zullen vertrekken. Op basis van die data bepaalt het Smappee-systeem de verschillende laadprocessen, zodat het laden optimaal verloopt en meteen duidelijk is wie wanneer welk vermogen krijgt.”

“Dat doen we door de kilometerbehoefte om te zetten in vereiste kWh”, vervolgt Emile Bekaert. “Daarbij kunnen we ook prioriteiten instellen, want wie om pakweg 14 uur vertrekt, moet eerder bediend zijn dan wie tot 18 uur op het bedrijf blijft. Omdat het systeem ook aan ‘forecasting’ doet, is het mogelijk bepaalde laadsessies uit te stellen tot iets gunstigere momenten. Als we bijvoorbeeld ’s namiddags veel zon verwachten, is het zinloos alle wagens gelijktijdig over de middag te laden en zetten we bepaalde of alle laadpunten tijdelijk in pauze. Ook het capaciteitstarief is daarbij een factor waar we rekening mee houden. Op het dashboard brengen we al die aspecten overzichtelijk in kaart.”

Optimale organisatie

Het Enerdo-team heeft intussen al meer dan een jaar ervaring met het werken met Smappee. “Het is een erg gebruiksvriendelijke en intuïtieve applicatie, waar we enthousiast mee aan de slag zijn gegaan”, aldus Sara Jans. “Inmiddels verkeren we in de situatie waarbij we over meer elektrische wagens dan laadconnectoren beschikken, maar met die uitdaging gaat het systeem handig om.,

Voor Isola was de voornaamste uitdaging bij het voorzien van de laadinfrastructuur, het leggen van een ‘zwaardere’ aansluiting vanuit de naburige hoogspanningscabine naar de Enerdo-site. “Smappee staat in voor de configuratie van het systeem en ondersteunt ons ook op andere manieren”, weet Jan Dergent. “Zo organiseren ze fysieke opleidingen bij Smappee zelf maar ook online trainingen en kunnen we bij hoogdringende uitdagingen ook op ‘first line support’ rekenen. Dat maakt ons werk handiger en zorgt finaal ook voor tevreden eindklanten.”

Wanneer je het Smappee-dashboard opent, zie je duidelijk dat de laadpalen wachten totdat de energieprijzen het laagst zijn. Zo zorgen ze ervoor dat EV’s zo goedkoop mogelijk worden opgeladen. Bijvoorbeeld, op 6 april werd 168 kWh geladen over 8 unieke laadsessies aan een nettokostprijs van €18. Als Smappee onmiddellijk bij aankomst had geladen, zou hetzelfde verbruik €24 hebben gekost. Enerdo spaart dus 25% op de energiekosten voor het laden die dag. Een analyse van alle slimme laadsessies in het eerste kwartaal van 2023, meer dan 550 sessies samen, resulteert in een totaal laadverbruik van 13 MWh met een nettokostprijs van €1.715. Zonder gespreid energieverbruik, zou dezelfde afname €2.080 gekost hebben. Dat is dus een besparing van €365 (of 17%) enkel door in te spelen op de variabele tarieven.


Klant Enerdo
Land België
Industrie Bouw

Profiel.

Bij studiebureau Enerdo zet een bedrijf van circa 35 mensen zich dagelijks in om de ecologische impact van bouwprojecten te neutraliseren of zelfs energie-positief te maken. Het in Lummen gevestigde bedrijf levert advies en studies over alles wat te maken heeft met duurzaamheid en energie in gebouwen. Bij elke studie streeft het team van zaakvoerder Maarten Ooms naar de meest innovatieve oplossingen om elk bouwproject naar een hoger ecologisch niveau te tillen.

Uitdaging.

Sinds 2021 werkt Enerdo intensief aan de vergroening van de bedrijfsvloot via investeringen in volledig elektrische wagens. In functie daarvan was het noodzakelijk de laadinfrastructuur aanzienlijk uit te breiden. Omdat de energieopwekking van de eerder geïnstalleerde zonnepanelen niet zou volstaan om alle stroombehoeften af te dekken, zocht Enerdo naar een oplossing die esthetiek, functionaliteit en energetische optimalisatie verenigde.

Oplossing.

Installateur Isola uit Tongeren plaatste naast de 2 al eerder voorziene laadpunten nog eens 5 extra Smappee-laadpalen, die elk over 2 connectoren beschikken. Het trok hiervoor ook een zwaardere leiding van de naburige hoogspanningscabine naar de Enerdo-site. De laadinfrastructuur is nagenoeg uitsluitend bestemd voor medewerkers die over een volledig elektrische bedrijfswagen beschikken. Via de QR-code en Smappee-app kunnen zij dagelijks hun laadsessie eenvoudig plannen.

Resultaten.

  • Optimaal energieverbruik met maximale controle over de stroomfactuur
  • Optimaal inspelen op dynamische nettarieven
  • Dashboard brengt alle (groot)verbruikers in kaart
  • Goed georganiseerde invulling van stroombehoefte van elke wagen

Waarom Smappee?

  • Uiterst gedetailleerde aansturing van het systeem
  • Load balancing verdeelt het beschikbare vermogen tussen alle (groot)verbruikers
  • Harmonie tussen esthetisch design en hoge functionaliteit
  • Houdt continu rekening met dynamische nettarieven
  • Sterke ondersteuning van producent en installateur

© Smappee. Alle rechten voorbehouden.