Optimale energietransitie met slimme laadpalen voor bedrijven.

laadpalen voor bedrijven

Op de site van het hoofdkantoor van Verhelst Group in Oostende plaatste en activeerde Certipower recent de laadoplossingen van Smappee. Het project sluit perfect aan op zowel de hedendaagse ontwikkelingen op vlak van eco-mobiliteit en duurzaamheid, als op de bedrijfsvisie van de opdrachtgever. De infrastrucuur is overigens niet alleen beschikbaar voor de wagens van Verhelst Group zelf, maar bij uitbreiding voor iedereen.

Totaaloplossing.

Met de plaatsing van de laadpalen was Verhelst Aannemingen, onderdeel van Verhelst Group en gespecialiseerd is in wegenis- en rioleringswerken, afbraakwerken, asbestverwijdering en grond- en saneringswerken, niet aan zijn proefstuk toe. “We beschikten al geruime tijd over een hybride wagenpark en eigen laadpalen, maar ook niet meer dan dat”, vertelt Koen De Vlieger, directeur installaties en materieel bij Verhelst Group.

“Van databeheer en andere mogelijke smart solutions was echter geen sprake. De batterijen van de wagens konden opgeladen worden, verder gebeurde daar niets mee. In nauw overleg met onder meer Certipower hebben we bewust geopteerd voor een totaaloplossing in de vorm van een volledig nieuwe infrastructuur met de slimme EV Base 22kW semi-publieke laadstation van Smappee. Het project kadert natuurlijk ook binnen de beslissing van de overheid om het volledige bedrijfswagenpark tegen 2026 verplicht elektrisch te maken. We hebben de beslissing genomen om daar zo snel mogelijk aan te voldoen en hebben ondertussen al een zevental elektrisch aangedreven wagens op de baan. Momenteel hebben we in totaal een zestigtal personenwagens die in de nabije toekomst dus allemaal elektrisch zullen worden. We denken er verder ook die filosofie door te trekken naar de lichte bestelwagens en dat zijn er een 150-tal. Op zich vormt dat geen enkel probleem. We beschikken over een eigen hoogspanningscabine en een eventuele uitbreiding tot 20 of zelfs 25 dubbele laadpalen is perfect mogelijk.”

“De laadpalen zijn niet alleen technologisch vooraanstaand, maar passen met hun futuristische uitzicht ook esthetisch mooi bij het nieuwe bedrijfsgebouw. De laadpalen voldeden precies aan onze eisen.”

Koen De Vlieger, directeur installaties en materieel bij Verhelst Group

Ecomobiliteit en duurzaamheid.

Laadpalen bij Verhelst door Certipower

Het project van de 10 dubbele laadpalen – goed voor 20 laadpunten dus – op de directie- en personeelsparking startte met een uitgebreide studie. “Dat resulteerde in de beslissing om met Certipower in zee te gaan. Zij stelden meteen de laadpalen van Smappee voor. Deze zijn niet alleen technologisch vooraanstaand, maar passen met hun futuristische uitzicht ook esthetisch mooi bij het nieuwe bedrijfsgebouw. De laadpalen voldeden precies aan onze eisen. We werken bijvoorbeeld met een badgesysteem voor onder meer toegang tot onze terreinen tijdens de werkuren en om het huidige wagenpark toe te laten brandstof te tanken. Met dezelfde badge kunnen we nu ook terecht bij onze laadpalen. ’s Avonds en in het weekend stellen we de laadpalen openbaar ter beschikking zodat iedereen die dat wil hier de batterijen van de wagen kan opladen. De beslissing om elektrisch rijden bij onze eigen mensen te promoten past binnen onze bedrijfsvisie op eco-mobiliteit en duurzaamheid. In die optiek hebben we eerder ook al zonnepanelen geplaatst waarbij we een overschot aan elektriciteit genereren dat kan gebruikt worden voor de laadpalen. Het is verder ook de bedoeling om volgend jaar laadpalen te plaatsen op onze andere sites, in het bijzonder Top-Mix in Oostende en Brugge.”

Slimme laadpalen.

De plaatsing werd uitgevoerd onder supervisie van Certipower. “Wij zijn een onderneming die andere bedrijven adviseert op vlak van transitie richting groene mobiliteit”, vertelt Geert Degroote, CEO van Certipower.

“Daarnaast gaan wij ook laadpalen installeren en activeren, waarbij we ons doelbewust richten op slimme laadpalen omdat we ervan overtuigd zijn dat slim laden een cruciale factor vormt binnen energietransitie. Bij Verhelst Group zijn de elektriciteitswerken uitgevoerd door de huisaannemer, de plaatsing op de sokkels en de activatie hebben wij voor onze rekening genomen. Wij zorgen ervoor dat de energiestromen van de zonnepanelen – zoals Koen al aanhaalde is er een overschot aan elektriciteit – bij de laadpalen kunnen gebruikt worden. Onze taak omvat ook het instellen van slimme laadschema’s. Daarnaast gaan wij ook de laadpalen ‘opereren’, wat inhoudt dat Verhelst Group buiten de normale werkuren inkomsten kan genereren uit de laadpalen. Bijvoorbeeld mensen die naar zee rijden en de fiets meenemen, kunnen daar de auto parkeren, opladen en van daar naar de zee fietsen. Certipower ontzorgt de klant door het hele betaalverkeer op ons te nemen. Wij volgen dat nauwkeurig op en, mocht er ooit iets mis zijn met het systeem, maken wij dat het probleem snel is opgelost. Wij zijn dus de dienstverlener van de laadinfrastructuur. De plaatsing kadert ook in een subsidietraject waarbij wij Verhelst Group ook op dat vlak advies hebben gegeven. Die subsidie is ondertussen ook goedgekeurd.”

“We verdelen momenteel enkel laadpalen van Smappee omdat zij effectief het verst staan in het concept van slim laden. Dat creëert een enorme meerwaarde omdat je de capaciteitskosten van de klant aanzienlijk kunt beperken.”

Geert Degroote, CEO van Certipower

De meerwaarde van Smappee.

Waarom nu precies de slimme laadpalen van Smappee? “Wij hebben een studie van de markt gemaakt en verdelen momenteel enkel laadpalen van Smappee omdat zij effectief het verst staan in het concept van slim laden. Dat creëert een enorme meerwaarde omdat je de capaciteitskosten van de finale klant aanzienlijk kunt beperken. Bovendien slaagt men er in meer laadpunten te plaatsen op een bestaande elektriciteitsaansluiting of, als er vernieuwd wordt, is het niet nodig een veel grotere aansluiting te voorzien om een heel aantal laadpunten daarop te kunnen plaatsen. De combinatie met het feit dat je dat met behulp van energiebeheer kunt regelen met zonne-energie – windenergie is overigens ook mogelijk – pleit sterk in het voordeel van het Smappee-systeem. De laadpalen zijn ontworpen mede met het oog op energietransitie, en dat is op vandaag een onmiskenbaar voordeel.”

Fiscale stimuli.

Naast het beperken van de kosten en het genereren van extra inkomsten, kan de klant via Certipower ook alle data die de laadpalen verzamelen, laten analyseren met het oog op een verdere optimalisering van het systeem. Bovendien zijn er ook een aantal fiscale stimuli.

“Dat was voor alle duidelijkheid niet de eerste insteek van Verhelst Group – het bedrijf vergroenen en een oplossing creëren voor de eigen bedrijfswagens was de belangrijkste factor – maar daaruit vloeide ook het idee van het openbaar beschikbaar stellen van de infrastructuur. De ligging op fietsafstand van het strand speelt daar zeker een rol in en Verhelst Group heeft er geen enkel probleem mee dat iemand die niet tot het bedrijf behoort daar op bepaalde tijdstippen kan laden.”

Positieve reacties.

De ‘installatie’ na de voorbereidende studie strekte zich uit over drie fasen. “De eerste fase werd zoals gezegd uitgevoerd door de elektriciteitsaannemer van het huis in samenwerking met onze eigen mensen”, gaat Koen De Vlieger verder.

“De tweede fase besloeg de plaatsing van de palen en de aansluiting, de derde fase ten slotte was de activatie. Beide stappen hebben de mensen van Certipower op zich genomen. De mensen die nu al hybride rijden reageren alvast zeer positief, zeker als je de sterk stijgende energieprijzen in ogenschouw neemt. De plaatsing en activatie van de laadpalen is op korte termijn een behoorlijk zware investering, maar we hebben er een goed oog in dat de initiële kost op relatief korte termijn zal terugverdiend zijn. In de eerste plaats omdat we het aandeel fossiele brandstoffen progressief kunnen verminderen en vervangen door de gratis elektriciteit die we zelf via de zonnepanelen opwekken, anderzijds door de inkomsten uit de extra laadbeurten door buitenstaanders.”

Klaar voor de toekomst.

Semi-publiek laadplein

Door die oplopende energiekost neemt de vraag voor zonnepanelen toe en daaraan gekoppeld ook de optie om voor slimme laadpalen te kiezen. “De meeste beslissingen worden vandaag nog steeds genomen dankzij enerzijds de gunstige fiscale opportuniteit en anderzijds de wil om over te stappen op groene energie”, aldus nog Geert Degroote.

“De stijgende brandstofprijzen zijn niet meteen de aanleiding. Belangrijk is wel dat je een investering en initiële gebruikskost hebt die nadien een stuk lager wordt dan het gebruik van bijvoorbeeld diesel of benzine. In combinatie met de aantrekkelijke fiscale stimuli en aftrekbaarheid om bedrijven in de transitie te ondersteunen, is dat vandaag al een sterke opsteker voor de overschakeling op elektrische mobiliteit. Zelfs al stijgen ook de elektriciteitsprijzen. Als je dat zoals Verhelst Group kunt combineren met het zelf opwekken van elektriciteit en een eigen hoogspanningscabine, komt dat neer op een prijs van 15 tot maximaal 18 cent per kWh. Een auto die 20 kWh per 100 km verbruikt, heeft dan een kost van amper € 3,50.”

Dankzij de slimme laadoplossingen van Smappee krijgt Certipower toegang tot een dashboard met heel wat data waarmee ze de laadpalen perfect kunnen monitoren. Deze data kunnen ze omzetten in bruikbare inzichten waarmee ze hun klanten op elk moment optimaal kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn ze ook zeker dat de laadpalen die ze vandaag installeren snel en makkelijk zullen kunnen inspelen op de technologische evoluties van morgen dankzij de modulariteit en draadloze updates van het Smappee ecosysteem.Partner. Verhelst Group
Land. België
Sector. Bouwsector

© Smappee & Eco Mobiel. Alle rechten voorbehouden.