Ga naar de inhoud

Cotton Park investeert in future proof laadplein.

Een hedendaags bedrijvencentrum zonder mogelijkheden voor elektrische mobiliteit? Kan niet, oordeelde Jan Decoene, de drijvende kracht achter Cotton Park in Kortrijk. Hij liet Ceratec, zijn totaalpartner voor industriële elektriciteit, 56 laadpunten van Smappee installeren. Zo kunnen de circa 20 bedrijven die er kantoorruimte huren, binnenkort verder investeren in elektrische wagens voor hun medewerkers.

Onder de vleugels van projectontwikkelaar en –exploitant Bessa, is De Kortrijkse Katoenspinnerij sinds 2017 gereïncarneerd als Cotton Park, een eigentijds bedrijvencentrum van 20.000 m² waar ruimte is voor circa 600 mensen. Bij de renovatie van de gebouwen stonden eenvoud en het ecologische ontwerp voorop. Het integrale plaatje van industriële elektriciteit vertrouwde Jan Decoene toe aan Ceratec. “Zij genieten een uitstekende reputatie inzake kwalitatieve industriële automatisering, elektrische installatietechnieken, beveiligings-, energie- en laadoplossingen. Die hoogwaardige service hebben ze ook hier verzorgd”, aldus Jan Decoene.

Bij de oplevering van Cotton Park was elektrische mobiliteit nog niet brandend actueel. Het
centrum beschikte over één laadpunt. “Toen de wetgeving veranderde, besliste ik om daar toch meteen op in te zetten en weer te rekenen op de diensten van Ceratec.”

Laadoplossing van A tot Z.

Ceratec verdeelt de producten van diverse laadpaalproducenten, waaronder die van Smappee. “Het aanbod van Smappee is heel sterk, waardoor ze één van de betere laadpaalfabrikanten zijn”, verduidelijkt Jasper Dejonckheere, Project Leader Energy Solutions bij Ceratec. “De belangrijkste troeven zijn het gebruiksvriendelijk beheersysteem, het slimme dataplatform en technische voordelen zoals ‘overload protection’ (beveiliging tegen overbelasting) en ‘load balancing’ (dynamische stroombeheersing van de laadpaal). Bovendien combineert het bedrijf dat met een prima dienst na verkoop.”

Toch was er twijfel bij Jan Decoene. “We houden van eenvoud en ik vreesde voor te veel complexiteit”, legt hij uit. “Ook de optimalisatie van het rendement van onze PV-panelen door het laadpuntengebruik, leek me nogal ingewikkeld. Uiteindelijk ging ik overstag omdat ze bij Ceratec 100% vertrouwen in Smappee koesteren. Daarnaast biedt de fabrikant een knappe esthetische oplossing voor de laadpuntenintegratie. Bovendien liggen onze vestigingen dicht bij elkaar, waardoor we bij eventuele defecten snel gedepanneerd zijn. In tegenstelling tot andere aanbieders, vonden Ceratec en Smappee het ook niet nodig om een onderhoudscontract voor te stellen, vermits het systeem zichzelf eigenlijk reguleert.”

“Op vlak van facturatie kan een laadplein een onontwarbaar kluwen lijken, maar niets is minder waar. Dankzij Smappee’s overzichtelijke beheersysteem slagen we er toch vrij vlot in om alles correct en transparant te regelen.”

Jan Decoene, Bessa Benelux – Cotton Park Bedrijvencentrum

Grote afstanden overbruggen.

Voor de installatie moest Ceratec beroep doen op alle beschikbare expertise. “De bekabeling die in Cotton Park initieel al voorzien was voor de installatie van laadpunten, houden we voor extra snellaadpunten in de toekomst, waardoor we een volledig nieuwe bekabeling moesten voorzien. Daarnaast waren de wachtbuizen voor extra leidingen al snel volledig in gebruik door alle kabels en dienden we grote afstanden te overbruggen. Voor de 56 huidige laadpunten hebben we in totaal 6 km bekabeling voorzien. Dankzij de coherente samenwerking zijn we er toch in geslaagd die complexe puzzel te leggen.” Voor de installatie was het nodig een extra grote elektriciteitskast te plaatsen. De aansluitingen naar alle laadpunten verlopen via vier transformatoren, die elk gebonden zijn aan één van de vier gebouwen van Cotton Park. De engineering is gebeurd op een manier die toelaat dat de kabels tussen de gebouwen onderling elkaar niet kruisen.

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk beheersysteem.

Het merendeel van de laadpalen zijn privatief en dus toegewezen aan de bedrijven die op Cotton Park werken. Daarnaast zijn er nog een aantal publieke laadpunten. Op vlak van facturatie lijkt dat een onontwarbaar kluwen, maar niets is minder waar. Dankzij Smappee’s overzichtelijke beheersysteem slaagt Bessa er toch vrij vlot in om alles correct en transparant te regelen.

“Voor de openbare laadpalen, werken de eindgebruikers met hun eigen laadpassen”, gaat Jan Decoene verder. “De inkomsten daarvan komen rechtstreeks bij Smappee terecht. Mits een beperkte afroming voor hun eigen dienstverlening, stort Smappee die inkomsten dan netjes door naar ons. Vermits de energie voor de laadpunten maximaal door onze zonnepanelen wordt voorzien, is dit een mooie extra inkomstenbron. Voor de privatieve laadpalen sturen wij de rekening naar onze huurders. Dankzij de uitgebreide data over het gebruik per paal, per dag en per laadkaart, kunnen zij vervolgens probleemloos intern de kosten per chauffeur opsplitsen. Tot slot, kozen een viertal bedrijven-huurders voor de optie met Smappee als eMSP (provider van elektrische mobiliteit). Zij gebruiken Smappee-laadpassen om te laden en we krijgen hun betalingen dan via Smappee doorgestort, net zoals bij de publieke laadpalen. Met hun Smappee-laadpassen kunnen ze trouwens ook aan andere publieke laadpalen laden.”

Ondanks zijn aanvankelijke scepsis, is Jan Decoene intussen helemaal overtuigd van de Smappeeaanpak en de excellente installaties waar Ceratec voor staat. “Het is erg handig dat we voor alles wat elektriciteit betreft één centraal aanspreekpunt hebben. Jasper Dejonckheere en Jan Deroo leveren uitstekend werk. Daarnaast kunnen we op de prima support van Smappee kunnen rekenen voor het beheer van ons laadpuntennetwerk. Op dit moment worden nog niet alle laadpunten intensief gebruikt, maar door de huidige wetgeving zal dat vermoedelijk snel veranderen. Daarom zullen we op termijn nog een verdere uitbreiding doen. Met de keuze voor laadpalen van 22 kW hebben we al geanticipeerd op toekomstige evoluties in deze nichemarkt. Daarnaast zullen we de extra capaciteit die we op één hoogspanningscabine nog ter beschikking hebben, gebruiken om vanaf volgend jaar ook een aantal Smappee-snelladers te voorzien”, besluit Jan Decoene.Klant. Bessa Beneleux – Cotton Park
Installateur. Ceratec
Land. België
Industrie. Bedrijvencentrum

Profiel.

Cotton Park is een bedrijvencentrum in Kortrijk, bestaand uit 4 gebouwen. Er zijn een 20-tal bedrijven gevestigd, die samen 500 à 600 medewerkers vertegenwoordigen. De site is een voormalige katoenspinnerij. Na een grondige renovatie kreeg die een tweede leven als kantorenpark met een sterke klemtoon op ecologie.

Uitdaging.

Projectontwikkelaar en Cotton Park-exploitant Bessa Benelux besliste om versneld te investeren in een wijdvertakt laadpuntennetwerk. Alle huurders die dat wensten, konden hun parking voorzien van laadpalen, voor eigen gebruik of ‘public charging’.

Oplossing.

Ceratec, de totaalpartner van Cotton Park voor industriële elektriciteit, installeerde op de eigentijdse site 56 esthetische Smappee-laadpunten die helemaal aan de wensen van Bessa voldeden. Heel wat bedrijven kozen ervoor om hun aparte parking uit te rusten met de geavanceerde technologie. Die laat toe dat hun medewerkers overdag hun wagen kunnen laden, op momenten dat de meeste zonne-energie wordt opgewekt. Ceratec en Smappee garandeerden een totale ontzorging. Cotton Park ontvangt via Smappee inkomsten voor een aantal publieke laadpunten en een gedetailleerd inzicht in de laadbeurten van bedrijfsmedewerkers met een Smappee-laadpas.

Resultaten.

  • Optimaal gebruik van de zonne-energie voor het laden van elektrische wagens en verwarming en koeling van de gebouwen.
  • Extra inkomsten van de huurders voor exploitant Bessa.
  • ‘Future proof’-netwerk van 22 kW-laadpalen.
  • Mogelijkheid om 10% ongebruikte zonneenergie op te slaan in batterij, als extra vermogen voor snellaadpunten.

Waarom Smappee?

  • Gebruiksvriendelijk beheersysteem.
  • Transparante data over laadkosten en– opbrengsten.
  • Eenvoudige installatie en uitbreidingsmogelijkheden.
  • Onderhoudsarme technologie.
  • Slimme ‘overload protection’ en ‘load balancing’.Optimalisatie van PV-installatie.

Interesse? Contacteer ons.

Smappee, Afdeling Slim EV Laden
evline@smappee.com

© Smappee. Alle rechten voorbehouden.